Godziny przyjęć :

Nasza kancelaria przyjmuje interesantów  w każdy dzień roboczy tj. od pon. – pt. w godz. 8:00-15:00

Dyżur komornik

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki od 09:00 do 13:00. Poza wyznaczonymi godzinami przyjęcia interesantów komornik przyjmuje w każdy dzień tygodnia po wcześniejszym umówieniu się.

Wpłaty zadłużenia

Wpłaty zadłużenia należy kierować na konto bankowe  PKO BP S.A. nr 48102028210000160200256404

Obowiązek Komornika Sądowego to :

1) wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
2) wykonywać inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzać protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Zapraszamy do naszej kancelarii komorniczej :